Showing all 11 results

ATS KYUNGDONG 4P

ATS KYUNGDONG 4P 1000A

29,120,000 VNĐ

- Bộ chuyển đổi nguồn (ATS) 4P 1000a KD06-B410A, 3 vị trí ON - OFF - ON - Điện áp động lực: AC660V / DV125V - Kiểu đấu dây: đấu sau - Điện áp điều khiển: AC220V - Thời gian bảo hành: 24 tháng

ATS KYUNGDONG 4P

ATS KYUNGDONG 4P 100A

9,560,000 VNĐ

- Bộ chuyển đổi nguồn (ATS) 4P 100a KD06-F401A, 3 vị trí ON - OFF - ON - Điện áp động lực: AC660V / DV125V - Kiểu đấu dây: đấu trước - Điện áp điều khiển: AC220V - Thời gian bảo hành: 24 tháng

ATS KYUNGDONG 4P

ATS KYUNGDONG 4P 1200A

40,472,800 VNĐ

- Bộ chuyển đổi nguồn (ATS) 4P 1200a KD06-B412A, 3 vị trí ON - OFF - ON - Điện áp động lực: AC660V / DV125V - Kiểu đấu dây: đấu sau - Điện áp điều khiển: AC220V - Thời gian bảo hành: 24 tháng

ATS KYUNGDONG 4P

ATS KYUNGDONG 4P 1600A

45,142,400 VNĐ

- Bộ chuyển đổi nguồn (ATS) 4P 1600a KD06-B416A, 3 vị trí ON - OFF - ON - Điện áp động lực: AC660V / DV125V - Kiểu đấu dây: đấu sau - Điện áp điều khiển: AC220V - Thời gian bảo hành: 24 tháng

ATS KYUNGDONG 4P

ATS KYUNGDONG 4P 2000A

59,861,600 VNĐ

- Bộ chuyển đổi nguồn (ATS) 3P 2000a KD06-B420A, 3 vị trí ON - OFF - ON - Điện áp động lực: AC660V / DV125V - Kiểu đấu dây: đấu sau - Điện áp điều khiển: AC220V - Thời gian bảo hành: 24 tháng

ATS KYUNGDONG 4P

ATS KYUNGDONG 4P 200A

10,800,000 VNĐ

- Bộ chuyển đổi nguồn (ATS) 4P 200a KD06-F402A, 3 vị trí ON - OFF - ON - Điện áp động lực: AC660V / DV125V - Kiểu đấu dây: đấu sau - Điện áp điều khiển: AC220V - Thời gian bảo hành: 24 tháng

ATS KYUNGDONG 4P

ATS KYUNGDONG 4P 3200A

105,656,800 VNĐ

- Bộ chuyển đổi nguồn (ATS) 3P 3200a KD06-B432A, 3 vị trí ON - OFF - ON - Điện áp động lực: AC660V / DV125V - Kiểu đấu dây: đấu sau - Điện áp điều khiển: AC220V - Thời gian bảo hành: 24 tháng

ATS KYUNGDONG 4P

ATS KYUNGDONG 4P 400A

15,084,800 VNĐ

- Bộ chuyển đổi nguồn (ATS) 4P 400a KD06-F404A, 3 vị trí ON - OFF - ON - Điện áp động lực: AC660V / DV125V - Kiểu đấu dây: đấu sau - Điện áp điều khiển: AC220V - Thời gian bảo hành: 24 tháng

ATS KYUNGDONG 4P

ATS KYUNGDONG 4P 600A

22,208,000 VNĐ

- Bộ chuyển đổi nguồn (ATS) 4P 600a KD06-B406A, 3 vị trí ON - OFF - ON - Điện áp động lực: AC660V / DV125V - Kiểu đấu dây: đấu sau - Điện áp điều khiển: AC220V - Thời gian bảo hành: 24 tháng

ATS KYUNGDONG 4P

ATS KYUNGDONG 4P 800A

25,335,200 VNĐ

- Bộ chuyển đổi nguồn (ATS) 4P 800a KD06-B408A, 3 vị trí ON - OFF - ON - Điện áp động lực: AC660V / DV125V - Kiểu đấu dây: đấu sau - Điện áp điều khiển: AC220V - Thời gian bảo hành: 24 tháng

Call Now Button
error: Content is protected !!
Hỗ trợ

Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Na - 0946 059 841
Mr. Hoàng - 0919 758 191
Mr. Huy - 0938 298 287
Holine - 0919 758 191
Điện thoại - 028 6272 4787