Hiển thị một kết quả duy nhất

ATS KYUNGDONG 3P

ATS KYUNGDONG 3P 1000A

29,120,000 VNĐ

- Bộ chuyển đổi nguồn (ATS) 3P 1000a KD06-B410A, 3 vị trí ON - OFF - ON - Điện áp động lực: AC660V / DV125V - Kiểu đấu dây: đấu sau - Điện áp điều khiển: AC220V - Thời gian bảo hành: 24 tháng

ATS KYUNGDONG 3P

ATS KYUNGDONG 3P 100A

8,320,000 VNĐ

- Bộ chuyển đổi nguồn (ATS) 3P 100a KD06-F301A, 3 vị trí ON - OFF - ON - Điện áp động lực: AC660V / DV125V - Kiểu đấu dây: đấu trước - Điện áp điều khiển: AC220V - Thời gian bảo hành: 24 tháng

ATS KYUNGDONG 3P

ATS KYUNGDONG 3P 1200A

35,502,400 VNĐ

- Bộ chuyển đổi nguồn (ATS) 3P 1200a KD06-B312A, 3 vị trí ON - OFF - ON - Điện áp động lực: AC660V / DV125V - Kiểu đấu dây: đấu sau - Điện áp điều khiển: AC220V - Thời gian bảo hành: 24 tháng

ATS KYUNGDONG 3P

ATS KYUNGDONG 3P 1600A

38,116,800 VNĐ

- Bộ chuyển đổi nguồn (ATS) 3P 1600a KD06-B316A, 3 vị trí ON - OFF - ON - Điện áp động lực: AC660V / DV125V - Kiểu đấu dây: đấu sau - Điện áp điều khiển: AC220V - Thời gian bảo hành: 24 tháng

ATS KYUNGDONG 3P

ATS KYUNGDONG 3P 2000A

50,759,200 VNĐ

- Bộ chuyển đổi nguồn (ATS) 3P 2000a KD06-B320A, 3 vị trí ON - OFF - ON - Điện áp động lực: AC660V / DV125V - Kiểu đấu dây: đấu sau - Điện áp điều khiển: AC220V - Thời gian bảo hành: 24 tháng

ATS KYUNGDONG 3P

ATS KYUNGDONG 3P 200A

8,800,000 VNĐ

- Bộ chuyển đổi nguồn (ATS) 3P 200a KD06-B302A, 3 vị trí ON - OFF - ON - Điện áp động lực: AC660V / DV125V - Kiểu đấu dây: đấu sau - Điện áp điều khiển: AC220V - Thời gian bảo hành: 24 tháng

ATS KYUNGDONG 3P

ATS KYUNGDONG 3P 2500A

77,341,600 VNĐ

- Bộ chuyển đổi nguồn (ATS) 3P 2500a KD06-B325A, 3 vị trí ON - OFF - ON - Điện áp động lực: AC660V / DV125V - Kiểu đấu dây: đấu sau - Điện áp điều khiển: AC220V - Thời gian bảo hành: 24 tháng

ATS KYUNGDONG 3P

ATS KYUNGDONG 3P 3200A

87,542,400 VNĐ

- Bộ chuyển đổi nguồn (ATS) 3P 3200a KD06-B332A, 3 vị trí ON - OFF - ON - Điện áp động lực: AC660V / DV125V - Kiểu đấu dây: đấu sau - Điện áp điều khiển: AC220V - Thời gian bảo hành: 24 tháng

ATS KYUNGDONG 3P

ATS KYUNGDONG 3P 400A

12,960,000 VNĐ

- Bộ chuyển đổi nguồn (ATS) 3P 400a KD06-B304A, 3 vị trí ON - OFF - ON - Điện áp động lực: AC660V / DV125V - Kiểu đấu dây: đấu sau - Điện áp điều khiển: AC220V - Thời gian bảo hành: 24 tháng

ATS KYUNGDONG 3P

ATS KYUNGDONG 3P 600A

18,929,600 VNĐ

- Bộ chuyển đổi nguồn (ATS) 3P 600a KD06-B306A, 3 vị trí ON - OFF - ON - Điện áp động lực: AC660V / DV125V - Kiểu đấu dây: đấu sau - Điện áp điều khiển: AC220V - Thời gian bảo hành: 24 tháng

ATS KYUNGDONG 3P

ATS KYUNGDONG 3P 800A

22,089,600 VNĐ

- Bộ chuyển đổi nguồn (ATS) 3P 800a KD06-B308A, 3 vị trí ON - OFF - ON - Điện áp động lực: AC660V / DV125V - Kiểu đấu dây: đấu sau - Điện áp điều khiển: AC220V - Thời gian bảo hành: 24 tháng

Call Now Button
error: Content is protected !!
Hỗ trợ

Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Na - 0946 059 841
Mr. Hoàng - 0919 758 191
Mr. Huy - 0938 298 287
Holine - 0919 758 191
Điện thoại - 028 6272 4787